Treating Child And Adolescent Aggression Through Bibliotherapy

Author: Zipora Shechtman
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 0387097457
Size: 58.33 MB
Format: PDF, ePub
View: 7098
Download
Antisocial acts by children and teens are on the rise – from verbal abuse to physical bullying to cyber-threats to weapons in schools. Strictly punitive responses to aggressive behaviour may even escalate a situation, leaving peers, parents, and teachers feeling helpless. This unique volume conceptualizes aggression as a symptom of underlying behavioural and emotional problems and examines the psychology of perpetrators and the power dynamics that foster intentionally hurtful behaviour in young people. It details for readers how bibliotherapy offers relevant, innovative, and flexible treatment – as a standalone intervention or as a preventive method in conjunction with other forms of treatment – and can be implemented with individuals and groups, parents, teachers, and even rivals. This unique, must-have resource is essential reading for school psychologists, school counselors, social workers, and clinical child psychologists and any allied educational and mental health professionals who work with troubled youth.

Kognitivn Tr Nink V Praxi

Author: Klucká Jana
Publisher: Grada Publishing a.s.
ISBN: 8024755807
Size: 79.98 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1518
Download
Autorky této praktické a užitečné publikace se soustředí na procvičování kognitivních funkcí, které nám umožňují poznávat okolní svět, plánovat naše jednání, pamatovat si, ale také vstupovat do vztahů s druhými lidmi. V knize najdete jednotlivá cvičení i jejich propracované bloky, které se osvědčily v praxi jak na odborných pracovištích, tak i v domácím prostředí.V knize najdete jednotlivá cvičení i jejich propracované bloky, které se osvědčily v praxi jak na odborných pracovištích, tak i v domácím prostředí. Druhé, rozšířené vydání publikace se věnuje potížím, které trápí lidi s demencemi, po úrazech mozku či v důsledku jiných nemocí, a nabízí cestu, jak tyto problémy zmírnit či odstranit. Uvádí postupy práce s lidmi s kognitivními poruchami, které vhodně doplňují a rozšiřují účinnost cvičení. Dozvíte se, jak pro kognitivní trénink využít okolní prostředí, pohyb a hry, a seznámíte se i s dalšími přístupy. Patří mezi ně například: • reminiscenční terapie • biblioterapie • fyzioterapeutická cvičení • pohybová terapie • speciální uvolňující cviky pro ruce, podporující zručnost a obratnost Praktické návody i inspiraci pro tvorbu vlastních cvičení mohou z publikace načerpat nejen psychologové, zdravotní sestry a ošetřovatelé v nemocnicích, domovech pro seniory a dalších specializovaných zařízeních, ale i pracovníci komunitních středisek, pečovatelé, dobrovolníci a v neposlední řadě příbuzní lidí s kognitivními poruchami.