Dynamism In Islamic Activism

Author:
Publisher: Amsterdam University Press
ISBN: 9053569189
Size: 25.81 MB
Format: PDF
View: 6054
Download
Though the media frequently cover tensions surrounding radical Muslim communities within Western countries, coverage and understanding of similar tensions within Muslim nations themselves are far more limited. This study of the Netherlands Scientific Council for Government Policy analyzes developments in Islamic beliefs, political activism, society and law in twelve Islamic countries since the 1970s. Dynamism in Islamic Activism is a penetrating, timely study that helps citizens and policy makers look beyond simplistic, stereotypical understandings of Islamic societies.

Sharia En Nationaal Recht In Twaalf Moslimlanden

Author: Jan Michiel Otto
Publisher: Amsterdam University Press
ISBN: 9053569057
Size: 33.35 MB
Format: PDF
View: 7553
Download
Verzameling landenstudies over de historische achtergrond en huidige stand van zaken van de sharia en het recht in twaalf moslimlanden.

Identificatie Met Nederland

Author: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Publisher: Amsterdam University Press
ISBN: 9053564284
Size: 37.25 MB
Format: PDF
View: 5024
Download
Aanbevelingen betreffende drie verschillende identificatieprocessen die kunnen bijdragen aan een verbeterd contact tussen bevolkingsgroepen in Nederland.

Dynamiek In Islamitisch Activisme

Author:
Publisher: Amsterdam University Press
ISBN: 9789053568279
Size: 10.73 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5051
Download
De toegenomen spanningen rondom radicale moslims en radicale stromingen binnen de politieke islam manifesteren zich niet alleen in het Westen maar vooral ook binnen de moslimwereld zelf. Al sinds de jaren '70 komen stromingen en politieke bewegingen op die zich richten tegen de status quo. Zij pleiten voor vergaande islamisering: het funderen van de politiek, het recht en de samenleving op islamitische grondslagen. Deze studie van de WRR analyseert de ontwikkelingen in het islamitisch denken, het politiek activisme, de samenleving en het recht sinds de jaren zeventig. In hoeverre is er sprake van een succesvolle islamisering? Welke gevolgen heeft dat voor de pogingen binnen en buiten de moslimwereld om te komen tot (verdere) democratisering en meer respect voor mensenrechten? En wat kunnen Nederland en de Europese Unie doen om ontwikkelingen in die richting te bevorderen? De studie baseert zich onder meer op uitvoerige "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_booklist & b=series & amp;series=33" & gt;empirische studies van deskundigen naar de verandering van het islamitisch denken en naar de rechtsdynamiek in twaalf verschillende moslimlanden. Ook verschenen in het Engels: "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book & amp;isbn=9789053569184 & amp;l=2" & gt;Dynamism in islamic activism.

Nationale Identiteit En Meervoudig Verleden

Author: Maria Grever
Publisher: Amsterdam University Press
ISBN: 905356358X
Size: 27.41 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4920
Download
Onderzoek naar de beleving door jongeren in Nederland van het schoolvak geschiedenis, hun identiteit en hun woonomgeving.